Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
排山倒海

本片是一部励志科幻电子游戏竞技影片,本片展现了一群电子游戏竞技运动员在生活中本身形形色色的普通人,但是一旦他们进入比赛状态就和生活中完全不一样而是十分投入,十分敬业而且富有专业精神。该片中的四位主人公在各自的生活和训练中都遇到了不同的问题,如主人公韩熙她就面临之前队友退役,要重新选择队友,也有因为想赢取奖金会父亲治病而选择成为一名电子游戏竞技者参加比赛,他们或多或少遇见了很多问题,但是都没有放弃自己的初心和热爱,通过比赛的一步步深入,片中主人公也意识到电子游戏竞技和传统体育竞技有一样只有团结协作才能取得最后的冠军。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-04-10 00:00:15,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ