Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
铃芽之旅

故事讲述生活在日本九州田舍的17岁少女?铃芽遇见了为了寻找“门”而踏上旅途的青年。追随着青年的脚步,铃芽来到了山上一片废墟之地,在这里静静伫立着一扇古老的门,仿佛是坍塌中存留的唯一遗迹。铃芽仿佛被什么吸引了一般,将手伸向了那扇门…  不久之后,日本各地的门开始一扇一扇地打开。据说,开着的门必须关上,否则灾祸将会从门的那一边降临于现世。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-04-07 00:00:50,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
TC抢先版
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ