Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
冷冻休眠

In an underground facility, five scientists wake from cryosleep with no memory of who they are or how long they've been asleep. They soon make a shocking realization: a killer is hunting them down there, and may even be hiding among them.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-04-18 00:00:50,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ