Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
蓝色长袍

哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上,经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时,同时面对着顾客无休止的要求与催逼,他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术;然而随着时间流逝,迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在着无声暗涌。影片入围第95届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖短名单。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-16 00:01:20,Update lần cuối25Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ