Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
科巴尼

Zehra, a female Kurdish fighter, faces the deadly threat of ISIS while guiding her fellow fighters to defend their city, Kobane. A real story of war, sacrifice, love and hope that left the whole world on tenterhooks.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-07 00:00:46,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ