Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
镜之孤城

  主人公是在学校没有立足之地,把自己关在家里的中学生·Kokoro,有一天,房间里的镜子突然发光了,Kokoro像被吸入了一样穿过镜子,发现前方有一座像城堡一样的不可思议的建筑物,里面聚集着和Kokoro有着相似遭遇的7个人。城堡里隐藏着秘密的钥匙,找到了那个钥匙的人,什么愿望都能实现。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-14 00:00:21,Update lần cuối27Ngày trước

连载:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ