Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
火光之色

本片改编自法国当代犯罪小说大师皮耶尔·勒迈特同名小说,与同样改编自同名小说并广受赞誉的电影《天上再见》属同一系列。影片讲述二战前的法国,银行家的女儿玛德莱娜在父亲去世后被亲友陷害失去一切,最终绝地反击大仇得报的故事,由法国国宝级女星芬妮·阿尔丹和因《监护风云》获得凯撒奖最佳女主角的蕾雅·德吕盖携手演绎,完美展现原著中充满浪漫主义的法式复仇故事,并相互映现了20世纪初时局动荡下的个人和国家命运。荣获2023年凯撒奖最佳服装设计奖和美术设计奖提名。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2023-05-21 00:01:14,Update lần cuối20Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ