Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
好莱坞星光女孩

好莱坞星光女孩

  朱莉·哈特回归执导,格蕾丝·万德沃尔回归主演,迈克尔·潘操刀续集影片的原创音乐,哈特与约旦·霍洛维茨共同操刀剧本。续集影片将围绕星星女孩进入一个更大的充满了音乐、梦想和可能性的世界展开。瑟曼将饰演洛葛仙妮·马特尔,星星女孩在她的旅途中遇到了马特尔,并对其非常欣赏。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-24 00:01:39,Update lần cuối13Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ