Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Kho báu quốc gia: rìa lịch sử

Kho báu quốc gia: rìa lịch sử

  凯瑟琳·泽塔-琼斯加盟Disney+的《国家宝藏》剧集,与Lisette Alexis共同担任主演。  剧集与影版的主角和故事不同,描述为“从20岁的拉丁裔女子杰西·莫拉莱斯(Alexis出演)的角度展开,她怀着远大梦想,和朋友们开始了一场有生之年的冒险,以揭开她神秘的家族历史,找回丢失的宝藏。将探讨身份、群体、历史著作权和爱国主义等时事”。  泽塔·琼斯饰演Billie,一个强大厉害的亿万富翁、黑市古董专家、我行我素的宝藏猎人,从身无分文的孤儿成长为精明、有型的商人及冒险家。Billie看中的东西就一定要得到,而她看中了那份泛美宝藏,不只是为了钱,有着更深的利害关系。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-15 00:03:50,Update lần cuối1Năm trước

集数:
更新至第02集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u82
无尽2

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ