Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Trái tim kiếm

  大明洪武年间,丁武和蒋瑍是锦衣卫内一对亲如兄弟的小旗官,一个家有怀孕的老婆,困于茶米油盐;一个爱上了青楼女子,在平凡的职场中等一个上位的机会。两人奉命调查一桩连环杀人谜案,牵出一起重大贪腐案,紧要关头,线人被杀,线索屡屡中断,锦衣卫内藏有内鬼。丁武压力巨大,开始怀疑自己,也开始怀疑行踪诡秘的兄弟。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-25 00:04:35,Update lần cuối11Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ