Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
独角兽战争

小熊和独角兽之间的战争已经持续很久很久,大群小熊们在训练营中接受严苛的军事化训练,并被告知“独角兽们都是恶魔”,此后投身战场。而其实,Private Bluet渴求独角兽的血是因有预言透露它能交换永恒的美丽。一支小熊军队离开了训练营去执行一项任务,结局将是一场残忍的、灾难性的大战。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2023-05-20 00:01:46,Update lần cuối17Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ