Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
抽象画中的越南少女2

抽象画中的越南少女2

玲(芝芙 飾)和姮(阮清薇 飾)是一對分散多年的好友,某天,玲收到姮的邀請,前往郊區一間老房子拜訪她。玲在房子裡發現傳說中含冤而死的女鬼「慕依」的畫像,姮因此意外遭到附身而性格大變,出現各種失序的行為。為了拯救好友,玲必須解開畫像背後的秘密……。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-05-03 00:00:57,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ