Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
不就是拔河么

郭炎和薛天因一出闹剧意外被教练雷明看中,被“忽悠”加入明承大神秘社团—拔河队,和其他六个毫无运动基础的队员从一盘散沙到聚沙成塔,勇猛冲刺全国赛,开启一场青春的逆袭之路。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-04-28 00:00:52,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
更新至06集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ