Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
暴太郎战队DON BROTHERS

暴太郎战队DON BROTHERS

  今年呀今年……以《桃太郎》为主题,前所未见的英雄诞生了!  就像桃太郎借由犬、猿、雉的帮助打倒鬼般,DON桃太郎(红),率领了猿BROTHER(蓝)、犬BROTHER(黑)、雉BROTHER(粉)、以及鬼SISTER(黄)对抗邪恶。  其名为‘暴太郎战队DON BROTHERS’!  外貌及团队精神参差不齐的一群战士。以搭载化身资料=暴太郎战斗的5人,使用暴太郎齿轮化身变身成为 DON BROTHERS!另外能变身成历代超级战队战士的姿态。  他们从由内心产生欲望的人类所变成的怪物‘人鬼’以及,将人鬼从人类世界抹除的谜之组织‘脑人’手中,守护人类。  ……但这一切,还差得远呢。  某日,突然得到英雄之力的女高中生·鬼头遥,在接受了神秘男·桃井阵的指令委托后开始引动了这个世界!“你是有伙伴的。首先你得找到‘桃井太郎’! 然后向其宣示效忠!”桃井太郎到底是谁……? 我的伙伴又是谁……?  DON BROTHERS的故事就此开幕!  来呀〜祭典开始啰!

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-22 00:02:09,Update lần cuối2Tháng trước

连载:
已完结
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ