Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Quy luật 2-8 của tình yêu

Quy luật 2-8 của tình yêu

Tần Thi (D ươ ng Mịch) là một nữ luật s ư, một lòng tập trung vào công việc, cô vô cùng muốn có đư ợc c ơ hội làm việc mà luật s ư cao cấp Thành và Tuệ cho, nh ư ng c ươ ng vị cô ứng tuyển có một đ iều kiện cứng nhắc đ ối với ng ư ời xin việc, đ ó chính là yêu cầu kết hôn. Anh trai Tần Thi d ư ới tình huống em gái không biết đ ã đ ổi tình trạng tình cảm của cô thành đ ã kết hôn, cứ nh ư vậy, Tần Thi nhận đư ợc công việc tha thiết ư ớc m ơ này. Tần Thi n ă ng lực làm việc rất mạnh rất nhanh đ ã đư ợc ông chủ tán th ư ởng, ông chủ quyết đ ịnh đ ề cử Tần Thi đ ảm nhiệm chức cố vấn pháp luật của hiệp hội nữ doanh nhân, cho đ ến lúc này, Tần Thi mới phản ứng lại, thì ra tất cả những gì mình đ ạt đư ợc hôm nay, đ ều là thành lập trên lời nói dối. Tần Thi muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này với ông chủ, nh ư ng vào thời đ iểm mấu chốt này, một ng ư ời đ àn ông tên là D ươ ng Hoa (Hứa Khải) xuất hiện trong sinh mệnh của Tần Thi.

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2022-11-25 18:36:16,Update lần cuối1Năm trước

集数:
更新至18集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ