Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
SatriaDewa:Gatotkaca

Realizing that he's the lineal descendant of Gatotkaca from Pandawa family, Satrio must fight his way to unlock the power lies inside him and face Aswatama, the remaining Kurawa warrior who lives on to destroy the world by changing the history of Bharatayudha.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-03-21 00:00:30,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ